Oh Snap!

Please turnoff your ad blocking mode for viewing your site content

Masal Buya – Çocuk Hikaye ve Masalları

MasalBuya.Com Türkiye'nin en geniş masal ve hikayelerinin tek çatı altında toplandığı platform

Şehir Faresi İle Tarla Faresi

Şehir Faresi İle Tarla Faresi

Çok daha öncekinden tarla faresi ile şehir faresi dost olmuş. İkisi birbirlerini çok hoşlanırmış. Aralarında hoş bir arkadaşlık kurulmuş. Şehir faresi sık sık tarla faresini ziyaret edermiş. Beraber kırlarda güle oynaya zaman geçirirlermiş. Diledikleri kadar koşar, zıplar, yuvarlanırlarmış…

 

Bir gün şehir faresi dostunu yemeğe davet etmiş.

 

-Bu akşam bize gel. Sana hoş bir sofra hazırlayayım. Biraz miden bayram etsin, demiş.

 

Bu davete tarla faresi çok neşelenmiş. Gıdayı yemeklerin hayalini kurmaya başlamış. Tam gece düşünde peynirler, tatlılar, pastalar görmüş. Bu arada şehir faresinin evinde bir telaş bir telaş… Çeşit çeşit besinler, pastalar hazırlanmış. Tam gün koşturup durmuş.

 

Akşam tarla faresi kalkıp gelmiş. Bakmış, masanın üzeri çeşit çeşit besinlerle dolu. Masada hiçbir şey noksan dokunulmuş. Hemen sofraya oturmuşlar. Ziyafet keyifli başlamış.

 

Tarla faresi evvel pastadan bir lokma alacakmış. Bütün çatalını uzatmış, dışarıdan sesler gelmiş.

 

Şehir faresi hemen deliğine kaçmış. Ardından da tarla faresi kendini güç atmış deliğe.

 

Fobiden kalpleri küt küt atıyormuş.

 

Tarla faresi sormuş:

 

-Evin kedisi olabilir mi?

 

Şehir faresi yanıt vermiş:

 

-Sanırım onun hengamesiydi.

 

Yine sofraya oturmuşlar. Ama artık keyifleri kaçmış, huzursuz olmuşlar.

 

Tarla faresi bu kere çatalını böreğe uzatmış. Bütün lokmayı ağzına atacakmış, yeniden sesler işitmişler.Apar topar ikisi de kendilerini deliğe atmış. Suratları fobiden sapsarı olmuş.

 

Fobiden tir tir titriyorlarmış.

 

Tarla faresi sormuş:

 

-Evin hanımı olabilir mi?

 

Şehir faresi yanıtlamış:

 

-Belki odur öğrenemem.

 

Sesler kesilince delikten çıkmışlar.

 

Şehir faresi:

 

-Kusura bakma. Bazen böyle şeyler oluyor. Haydi yemeğimize devam edelim, demiş.

 

Tarla faresi:

 

-Bu kadar yeter! Fobi içinde yemek istemem, demiş. Yarın sen bana gel. Kuru ekmek yeriz belki ama kimse de bizi korkutamaz.

 

Jean de La Fontaine

Tercüme: Sema Aydın

Mutlu Yayıncılık, Ocak 1998 – İstanbul

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :